Visie en inspiratie

Verandering en (re)organisatie
Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen aan trends en ontwikkelingen in de markt. Niets duurt voort behalve verandering*… Er wordt van werknemers verwacht dat zij net zo snel mee bewegen. De kunst is, als organisatie een duidelijke toekomstvisie te hebben en deze over te kunnen brengen (waarom veranderen en waar naar toe), uit te werken in een concreet stappenplan (hoe gaan we dit bereiken), transparant te (blijven) communiceren en tijdens het veranderproces te durven bijsturen wanneer noodzakelijk.

*Hiraclitus, Grieks filosoof

 

Organisatie en mens

Ieder mens heeft zijn of haar kernkwaliteiten, iedereen is ergens goed in! ‘Sleutel’ niet te veel aan medewerkers, zodat ze vooral maar zoveel mogelijk kunnen! Iedereen kan zichzelf tot op zekere hoogte iets aanleren, maar als het niet echt bij iemand past komt het niet van binnenuit. Ontdek met medewerkers waar ze écht goed in zijn, waaruit ze energie krijgen en waarin ze elkaar bovenal kunnen aanvullen binnen een team: waarin ze excelleren! Haal (onontdekte) competenties in werknemers naar boven en sta versteld van de resultaten.

 

Binden en boeien

De ideale medewerker is een mix van gebonden zijn aan de organisatie, zich tot op zekere hoogte familie voelen met ‘het bedrijf’ en geboeid zijn door wat de organisatie te bieden heeft aan uitdagingen en professionele ontwikkeling. Deze medewerker komt omdat hij of zij er beter van gaat worden en blijft omdat er een band is ontstaan met de organisatie en omdat er steeds weer nieuwe uitdagingen worden geboden.

 

Succes
Succes is de voortschrijdende realisatie van een ideaal. Alleen al het bezig zijn met de verwezenlijking van doelen maakt dat je succesvol bent; het gaat ook om de reis en niet alleen om de aankomst.

 

Coaching
Soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig, iemand die meedenkt, meeleeft maar vooral aan het denken zet door veel vragen te stellen. In de spiegel kijken is gemakkelijk, zien wie er staat en blij zijn met wat je ziet vaak niet.  Het allerbelangrijkste voor mij is mensen weer in hun kracht te krijgen, trots op wie ze zijn en wat ze kunnen, realistisch in wat ze niet zo goed kunnen of maar beter niet moeten willen.  Begrijpen, bevragen, aanmoedigen, zelfinzicht geven, bevestigen, oefenen, lachen, meedenken; het hoort er allemaal bij. Dit geldt ook voor loopbaancoaching; weer ontdekken waar je vroeger van droomde, waar je blij van wordt, in welke rol je excelleert, in welke functie jouw competenties en vaardigheden het beste tot hun recht zullen komen. Jij bepaalt uiteindelijk  welke stappen je moet nemen om deze toekomstvisie te verwezenlijken. Ik ben dat steuntje in je rug.