HR producten en diensten

HRcoach@work kan u naast de reguliere dienstverlening een aantal producten aanbieden, die zijn toegesneden op specifieke situaties.

Reorganisatie

Een reorganisatie vereist een goede voorbereiding en een gedegen aanpak.  Hoe bereid je deze voor, welke stappen moet je nemen voor en tijdens de reorganisatie, hoe ga je om met je medewerkers en hoe communiceer je voor, tijdens en na een reorganisatie. Ik heb een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die ter ondersteuning:

  • de pre-reorganisatie scan
  • het 4-fasen plan voor reorganisatie
  • het communicatieplan voor reorganisatie

Ziekteverzuim

In geval van (dreigend) ziekteverzuim en/of re-integratie begeleid ik zowel werkgever als werknemer.  Naar aanleiding van een intakegesprek met uw medewerker leg ik een plan van aanpak aan u voor, met een duidelijk en concreet stappenplan op weg naar volledig herstel en re-integratie. Heeft u een case manager nodig? Dan zorg ik ervoor dat u aan alle vereisten van de Wet Poortwachter en/of tweede spoor begeleiding voldoet.