Werkwijze coaching

Hoe wordt een coachingstraject vastgelegd en hoe verloopt het?

Alvorens een voorstel (een plan van aanpak) uit te brengen zal er altijd eerst een kennismakingsgesprek met de coachee plaatsvinden. Een klik tussen coach en coachee is van essentieel belang voor een geslaagd traject.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van het  kennismakings-/intakegesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin de stappen in het traject, het tijdspad (inschatting aantal gesprekken) en de gewenste resultaten worden vastgelegd. In het geval van  begeleiding bij langdurig ziekteverzuim is er over het algemeen sprake van coaching bij re-integratie naar tijdelijk aangepast werk en uiteindelijk eigen werk.  In het geval van een opdracht via de werkgever stem ik het plan van aanpak eerst af met de coachee, alvorens het voorstel aan de werkgever voor te leggen.

Tijdspad en kosten

U ontvangt (als werkgever of als particulier) met het plan van aanpak eveneens het beoogde tijdspad en de kosten. Op basis hiervan besluit u al dan niet akkoord te gaan met het traject.

Tussentijdse feedback

Een werkgever ontvangt periodiek (iedere 3 tot 5 gesprekken) een korte feedback over de voortgang van het traject,  deze feedback wordt eerst voorgelegd aan de coachee.

Afronding traject (werkgever als opdrachtgever)

Ik neem op ca. 2/3e deel van het traject contact met de werkgever op over de afronding van het traject (bijvoorbeeld door een gesprek leidinggevende / coachee / coach) c.q. over een mogelijk vervolgtraject (bijvoorbeeld door kwartaalgesprekken met de coachee).

Methodiek

Ik werk met verschillende methodieken, afhankelijk van de coachingsvraag en van de (voorkeuren van de) coachee. Uitgangspunt is  oplossingsgericht coachen, een progressie gerichte aanpak waarbij ik o.a. gebruik maak van verschillende technieken van het NOAM (Netwerk Oplossingsgericht Adviseren en Managen) en van NLP (Neuro Linguistisch Programmeren).
In het geval van loopbaancoaching is er sprake van een stappenplan (waar sta je nu, waar wil je heen, motivatie, keuzes maken/rol bepaling, doelstelling, plan van aanpak).
Ik maak o.a. gebruik van diverse vraagmethodieken (met visualisatie), intuïtieve en/of creatieve werkwijzen o.a. door middel van kaartspellen (gevoelswereldspel, keuzespel, kennismakingsspel, beeldmateriaal)  en door middel van vrije expressie (mindmapping, moodboards, schilderen/tekenen).